Vraag de Betaalpauze aan

Heeft u een lening bij ons die vóór 1 april 2020 is ingegaan of uitbetaald en wordt u financieel geraakt door het Coronavirus? Dan kunt u via onderstaand formulier een Betaalpauze aanvragen zodat u voor een periode van 3 maanden geen rente en aflossing hoeft te betalen. Heeft u een Financial Lease contract, dan hoeft u de betaalpauze niet zelf aan te vragen, dit doen wij voor u.

Let op: U kunt maar één keer een betaalpauze aanvragen.

  • Ik ben me ervan bewust dat er tijdens de Betaalpauze geen aflossing op het uitstaande saldo hoeft plaats te vinden. Hierdoor kan de (theoretische) looptijd van het krediet verlengd worden. (Bijvoorbeeld: als de einddatum van het krediet 01‐01‐2022 was, wordt dit met een Betaalpauze van 3 maanden verlengd naar 01‐04‐2022.)
  • Tijdens de Betaalpauze zal uw krediet worden geblokkeerd voor heropnames.
  • Indien u reeds een betalingsachterstand heeft, zoeken wij een passende oplossing.
  • Heeft u de lening samen met iemand afgesloten? Dan is het voldoende als één van u het formulier invult.
  • Heeft u meerdere leningen? Vul dan voor iedere lening een afzonderlijk formulier in.
  • Heeft u een Flexibel Krediet? Dan wordt de drie jaar opnameperiode niet verlengd door de Betaalpauze.
  • De betaalpauze heeft mogelijk fiscale gevolgen voor u. Neem hiervoor contact op met uw tussenpersoon of een fiscaal adviseur voordat u de betaalpauze aanvraagt.
Het contractnummer staat op uw welkomstbrief en op uw overeenkomst.
Het contractnummer staat ook op uw rekeningafschrift vermeld bij de maandelijkse incasso. Het is het nummer achter INCASSO CONTRACTNR